ТЕСТ
acrobat add ajust arrow-big arrow-round-bright arrow-round arrow-small attach attention-rounded backup calculator calendar cancel chat close-big close-rounded close close_1 code creative-commons done-rounded done dot download edit expand external-link facebook help hide hide_1 keyboard-arrow language link location menu minimize money phone piece print reload reminder rss search settings-big settings-small shedule signal sound-off sound-on sound time timer user-big user visible wait warning youtube

Єдині правила модерації повідомлень

Єдині правила модерації Електронних консультацій з громадськістю

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Електронні консультації проводяться на засадах добровільності, інклюзивності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій та коментарів, поданих під час їх проведення.

1.2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в електронних консультаціях.

1.3. Електронні консультації мають відкритий характер. Кожна особа, яка досягла 14-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, на законних підставах перебуває у межах громади та в законний спосіб може підтвердити цей факт, може взяти участь. Факт належності особи до громади підтверджується тим, що особа зареєстрована в громаді.

1.4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням публічних консультацій, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на веб-сервісі «Електронні консультації з громадськістю», а також можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

1.5. Публічні консультації не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

1.6. Результати проведення електронних консультацій враховуються Виконавчим комітетом під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі.

1.7. Проведення електронних консультацій розпочинається з дня оприлюднення на веб-сервісі «Електронні консультації з громадськістю» інформації, з якої проводиться консультація та завершується у строки, визначені Виконавчим комітетом громади.

Також інформація про проведення консультації на веб-сервісі «Електронні консультації з громадськістю» може поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, всіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.

1.8. Виконавчий комітет під час проведення електронної консультації взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

1.9. Електронні консультації проводяться у формі:

- електронної консультації з громадськістю або електронного обговорення нормативно-правового акту – це оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання з можливістю коментування учасниками електронної консультації та внесенням власних коментарів або оприлюднення проекту нормативно-правового акту органами місцевого самоврядування з можливістю коментування документу учасниками електронної консультації та внесенням власних коментарів. Електронні консультації з громадськістю або електронні обговорення нормативно-правових актів проводиться на веб-сервісі “Електронні консультації з громадськістю”.

1.10. Під час проведення електронних консультацій Виконавчий комітет в автоматичному режимі інформує про проведення відповідних консультацій за тими питаннями, які були обрані особами, які приймають участь в електронних консультаціях, в особистому кабінеті як нагальні та цікаві. Якщо в особистому кабінеті певні теми обрано не буде, то буде проводитися інформування щодо всіх питань.

1.11. Матеріали електронних консультацій, оприлюднені на веб-сервісі “Електронні консультації з громадськістю”, архівуються та зберігаються суб’єктом владних повноважень не менше ніж п’ять років з дня прийняття рішення.

1.12. Строк проведення електронних консультацій визначається суб’єктом владних повноважень з урахуванням складності питання, проекту акту, терміновості, пріоритетності, строків виконання завдань.

Строк проведення електронних консультацій не може становити менше 15 календарних днів, якщо інше не передбачено законом. Строк проведення електронних консультацій обчислюється з моменту оприлюднення.

1.13. Електронні консультації можуть проводитися щодо:

1. Проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади;

2. Програм соціально-економічного і культурного розвитку та інших програм, рішень стосовно стану їх виконання;

3. Проектів бюджету міста та звітів про його виконання;

4. Проектів генерального плану міста (селища, села) та змін до нього, планів зонування територій, детальних планів території;

5. Проекту Стратегічного плану розвитку міста (селища, села) та змін до нього;

6. Проектів планів і програм соціально-економічного розвитку районів, мікрорайонів, територій міста (селища, села);

7. Проектів актів, прийняття яких може впливати на стан навколишнього природного середовища, у тому числі та не обмежуючись, намірів створення в громаді чи поблизу нього нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для з'ясування їх екологічної небезпеки;

8. Проектів Статуту територіальної громади та змін до нього;

9. Відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення потреб громади, передача їх в оренду та під заставу;

10. Програм приватизації об’єктів комунальної власності;

11. Переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

12. Надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

13. Питань адміністративно-територіального устрою, передбачених законодавством;

14. Символіки територіальної громади;

15. Встановлення правил з питань благоустрою, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

16. Зміни тарифів на ЖКП, відносно яких рішення ухвалюється органом місцевого самоврядування;

17. Зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті;

18. Проектів рішень ради про зміну місцевих податків та зборів;

19. Проектів рішень про зміну (запровадження) платних послуг у лікувальних та навчальних закладах;

20. Визначають порядок надання адміністративних послуг;

21. Стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

22. Інших питань, віднесених до рівня повноважень Виконавчого комітету.

 

Розділ 2. Ініціатори, користувачі та заінтересовані особи електронних консультацій.

2.1. Електронні консультації організовує і проводить Виконавчий комітет, який готує пропозиції щодо вирішення певного питання або є розробником проекту нормативно-правового акту, за допомогою відповідальної посадової особи структурного підрозділу Виконавчого комітету, що здійснює управління веб-сервісом «Електронні консультації з громадськістю» (далі – Модератор).

2.2. Консультаційно-дорадчі органи при Виконавчому комітеті: громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, профспілкові організації та організації роботодавців (далі - інститути громадянського суспільства) можуть ініціювати проведення електронних консультацій, шляхом подання відповідних пропозицій органу місцевого самоврядування чи створити електронну консультацію на веб-сервісі “Електронні консультації з громадськістю”. Електронну консультацію з пропозицією щодо вирішення певного питання або опитування для виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування на веб-сервісі “Електронні консультації з громадськістю” ініціює від інституту громадянського суспільства його голова.

2.3. В електронних консультаціях мають право брати участь користувачі веб-сервісу “Електронні консультації з громадськістю”, належним чином зареєстровані і ідентифіковані за допомогою сертифікованих сервісів ідентифікації.

Користувачі реєструються та самостійно оновлюють відомості в особистому електронному кабінеті на веб-сервісі.

2.4. З метою забезпечення відкритості та доступності інформації щодо електронних консультацій, які проводяться Виконавчим комітетом  та їх належного інформування, орган місцевого самоврядування веде Інформаційний реєстр заінтересованих осіб.

Користувач електронних консультацій, який бажає увійти в категорію заінтересованих осіб для можливості отримання інформації про електронні консультації, які проводяться Виконавчим комітетом, створює особистий кабінет на веб-сервісі “Електронні консультації з громадськістю”  та обирає категорії консультацій, в яких зацікавлений.

В Інформаційному реєстрі заінтересованих осіб містяться відомості про прізвище, ім’я, по батькові заінтересованої особи, сфери її інтересів, контактна інформація (електронна адреса, засоби телефонного зв’язку).

З метою підтримання Інформаційного реєстру заінтересованих осіб в актуальному стані користувач самостійно оновлює відомості в особистому електронному кабінеті на веб-сервісі «Електронні консультації з громадськістю».

При створенні особистого електронного кабінету на веб-сервісі «Електронні консультації з громадськістю» користувач електронних консультацій подає такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, контактну інформацію (електронну адресу, засоби телефонного зв’язку) та надає згоду на обробку своїх персональних даних.

Ведення інформаційного реєстру заінтересованих осіб здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

2.5. Учасники електронних консультацій під час проведення публічних консультацій мають право:

1) здійснювати моніторинг процесу підготовки та прийняття рішень Виконавчим комітетом, які були прийняті на основі електронних консультацій;

2) подавати Виконавчому комітету пропозиції та коментарі з питань місцевого значення, що були винесені на електронні консультації;

3) отримувати від Виконавчого комітету відомості та інформацію, що необхідна для участі в електронних консультаціях, за винятком інформації з обмеженим доступом.

 

Розділ 3. Порядок проведення електронних консультацій

 

3.1. Електронні консультації проводяться шляхом:

- оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання;

- опитування для виявлення громадської думки;

- оприлюднення та збору коментарів на проект нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування;

3.2. Електронні консультації організовує і проводить Виконавчий комітет, який є розробником проекту нормативно-правового акту або готує пропозиції щодо вирішення певного питання, за допомогою відповідальної посадової особи чи структурного підрозділу виконавчого органу місцевого самоврядування (далі – Модератор).

3.3. Виконавчий комітет щороку складає орієнтовний план проведення консультацій, де включені також електронні консультації (далі - орієнтовний план) з урахуванням пропозиції органів місцевого самоврядування, консультативно-дорадчих органів утворених при органах місцевого самоврядування, членів територіальної громади, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення.

3.4. Виконавчий комітет у день початку електронних консультацій розміщує інформацію про початок електронної консультації на офіційному інтернет-ресурсі, а також надсилає електронною поштою заінтересованим особам, що включені до інформаційного реєстру заінтересованих осіб повідомлення про початок електронних консультацій.

3.5. Авторизація на веб-сервісі «Електронні консультації з громадськістю» відбувається з використанням ЄЦП, Bank ID також учасник електронних консультацій надає згоду на обробку своїх персональних даних.

3.5. Користувачі електронних консультацій під час проведення електронних консультацій подають коментарі у електронній формі, які публікуються на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю». Коментарі користувача електронні консультації із зазначенням прізвища, імені, по батькові автора оприлюднюються на веб-сервісі «Електронні консультації з громадськістю».

3.7. Не підлягають оприлюдненню, розгляду та видаляються лише коментарі, які містять заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну лексику та які не стосуються питання, щодо якого проводяться е-консультації.

3.8. Коментарі, що надійшли під час електронних консультацій, вивчаються та аналізуються Виконавчим комітетом.

3.9. На розгляд коментарів, що надійшли під час електронних консультацій, не поширюються вимоги Закону України “Про звернення громадян”. Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій не надаються та не надсилаються учасникам е-консультацій.

3.10. Ініціювати електронну консультацію лише особа, що зареєструвалася а умовами згідно п.п. 1.3 та п.п 2.4. данного Положення.

Консультація ініційована користувачем веб-порталу перевіряється Модератором впродовж 2 робочих днів з моменту створення такої електронної консультації на відповідність вимогам пункту 3.7 цього Положення. До цього часу текст консультації доступний для перегляду лише ініціатору та Модератору з приміткою «Ваше повідомлення знаходиться на модерації».

В разі відповідності консультації вимогам пункту 3.7 цього Положення Модератор не пізніше наступного дня після перевірки надає консультацію відповідним структурним підрозділам для вивчення та аналізу. У разі прийняття позитивного висновку структурним підрозділом Виконавчого комітету ______ міської ради щодо ініційованої е-консультації користувачем веб-сервісу, замовником проведення такої консультації стає структурний підрозділ органу місцевого-самоврядування, який зазначає на веб-сервісі додатково інформацію про автора ініціативи.

3.11. Проведення електронних консультацій розпочинається з дня оприлюднення на веб- порталі «Електронні консультації з громадськістю» інформації, з якої проводиться консультації та завершується у строк, що складає не менше одного місяця. Інформація про початок консультації невідкладно публікується на веб-сервісі «Електронні консультації з громадськістю», а також надсилається ініціатору консультації в особистий кабінет на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю».

3.12. Електронні консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) організовуються і проводяться у такому порядку:

- визначається питання, яке буде винесене на консультацію та альтернативні пропозиції щодо його вирішення;

- приймається рішення про проведення консультації;

- розробляється план заходів з організації та проведення консультації (у разі потреби);

- вживаються заходи для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих осіб;

- оприлюднюється інформація про проведення консультації на веб-сервісі «Електронні консультації з громадськістю»;

- збираються коментарі, пропозиції чи оцінки щодо вирішення певного питання або опитування для виявлення громадської думки, шляхом проведення електронних консультацій;

- формуються пропозиції та коментарі щодо кожного альтернативного вирішення питання;

- проводиться аналіз результатів та узагальнюється інформація отримана шляхом консультації;

- забезпечується врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

- оприлюднюються результати електронних консультацій на веб-сервісі «Електронні консультації з громадськістю» та в інші прийнятні способи.

3.13. В інформаційному повідомленні електронних консультацій (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) зазначаються:

- найменування органу місцевого самоврядування, який проводить обговорення;

- питання, яке винесене на консультацію, а також альтернативні пропозиції щодо його вирішення; текст проекту нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування; аналітичні документи, інформаційні матеріали, розрахунки, кошториси, що стосуються винесеного питання тощо;

- соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

- можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- відомості про строк, порядок обговорення питання винесеного на консультацію, спосіб внесення пропозицій чи зауважень учасників, які беруть участь в консультації;

- спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- прізвище, ім'я відповідальної особи органу місцевого самоврядування;

- строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

3.14. Пропозиції, коментарі та зауваження під час проведення електронної консультації подаються лише через веб-сервіс «Електронні консультації з громадськістю», вносяться в протокол електронної консультації та зберігаються відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №1000/5 від 18.06.2015р.

3.15. Пропозиції, коментарі та зауваження, що надійшли під час електронної консультації, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

3.16. За результатами електронної консультації готується звіт, в якому зазначається:

- найменування органу місцевого самоврядування, який проводив обговорення;

- зміст питання, яке було винесено на консультацію, альтернативні пропозиції щодо його вирішення або текст проекту акту органу місцевого самоврядування, що виносилися на консультацію, а також додаткові матеріали;

- інформація про осіб, що взяли участь в консультації;

- інформація про пропозиції, оцінки та зауваження, що надійшли до органу місцевого самоврядування за результатами консультації, із зазначенням авторів;

- узагальнена інформація про врахування пропозицій та зауважень з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

- рішення та додатки до них, прийняті за результатами обговорення.

3.17. Звіт про результати електронної консультації оприлюднюються на веб-сервісі «Електронні консультації з громадськістю» та в інші прийнятні способи не пізніше 15 календарних днів після закінчення консультації.

3.18. Рішення з додатками за результатами електронної консультації в обов'язковому порядку Виконавчий комітет доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на веб-сервісі «Електронні консультації з громадськістю» та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів після його прийняття.

4. Відповідальність за порушення порядку проведення електронних консультацій

4.1. За порушення вимог цього Положення посадові та службові особи органу місцевого самоврядування несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.